Inspectie

Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen

De wettelijke verplichtingen voor de veiligheid van speeltoestellen zijn geregeld in het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen van Maart 1997.

In het attractiebesluit wordt verwezen naar de Europese Normen (NEN-EN 1176 voor speeltoestellen en NEN-EN 1177 voor valdempende ondergronden) als een hulpmiddel voor toetsing van de veiligheid van speeltoestellen en ondergronden. In juni 2009 zijn deze Europese normen herzien en zijn er aanvullingen op gekomen en aanpassingen. Deze herziene normen zijn niet van toepassing op toestellen van voor juni 2009. De beheerder (eigenaar van de grond waarop het toestel is geplaatst) is verantwoordelijk (en aansprakelijk) tenzij dit contractueel anders geregeld is met de uitbater van de grond of complex.

Jaarlijkse hoofd-en veiligheid inspectie incl. klein onderhoud

– Foto’s speeltoestel
– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing vrije valruimte van het speeltoestel
– Toetsing valobstakels bij het speeltoesten
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing stabiliteit van het speeltoestel
– Toetsing belastbaarheid van het speeltoestel
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Conclusie veiligheid van het speeltoestel
– Urgentiebepaling
– Aanbrengen ontbrekende afdekdoppen en paalkappen
– Aandraaien van bevestigingsmiddelen
– Smeren van lagers
– Uitbrengen van een adviesrapport
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Veiligheidsstatus per speeltoestel
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Jaarlijkse hoofd- en veiligheid inspectie

– Foto’s speeltoestel
– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing vrije valruimte van het speeltoestel
– Toetsing valobstakels bij het speeltoestel
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing stabiliteit van het speeltoestel
– Toetsing belastbaarheid van het speeltoestel
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Conclusie veiligheid van het speeltoestel
– Urgentiebepaling
– Uitbrengen van een adviesrapport
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Veiligheidsstatus per speeltoestel
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Operationele inspecties incl. klein onderhoud

– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing vrije valruimte van het speeltoestel
– Toetsing valobstakels bij het speeltoestel
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Conclusie veiligheid van het speeltoestel
– Urgentiebepaling
– Aanbrengen ontbrekende afdekdoppen en paalkappen
– Aandraaien van bevestigingsmiddelen
– Smeren van lagers
– Uitbrengen van een adviesrapport
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Veiligheidsstatus per speeltoestel
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Operationele inspectie

– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing vrije valruimte van het speeltoestel
– Toetsing valobstakels bij het speeltoestel
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Conclusie veiligheid van het speeltoestel
– Urgentiebepaling
– Uitbrengen van een adviesrapport
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Veiligheidsstatus per speeltoestel
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Visuele inspectie incl. klein onderhoud

– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Aanbrengen ontbrekende afdekdoppen en paalkappen
– Aandraaien van bevestigingsmiddelen
– Smeren van lagers
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Visuele inspectie

– Foto’s van eventuele gebreken
– Toetsing beklemmings- en verstikkingsgevaar
– Toetsing van de onderhoudsdatum van het speeltoestel
– Beoordeling vandalisme speeltoestel
– Actueel logboek/inspectierapport per speeltoestel digitaal
– Kostenraming voor eventuele aanpassingen en/of herstelwerkzaamheden

Contact met Safe-PlayPoint

Wilt u graag spreken met onze klantenservice of heeft u een andere vraag? Dan kunt u eenvoudig het onderstaande formulier invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!