Nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws met betrekking tot inspecties en alles wat hier bij komt kijken.

20 jan 2017
Gemeenten zelf verantwoordelijk voor veiligheid speeltoestellen. Minister Edith Schippers gaat de mogelijkheid onderzoeken om gemeenten ruimte te geven om particuliere speeltoestellen toe te staan in de openbare ruimte…. lees meer 

20 jan 2017
Scherpe of uitstekende delen, beschadigde touwen en netten, geen of slecht dempende ondergrond om een val op te vangen en te lage randen aan een speeltoestel om een val te voorkomen: veel indoorspeeltuinen waren vorig jaar niet veilig genoeg voor kinderen… lees meer 

4 jan 2017
Al eerder plaatsten we in deze nieuwsbrief een artikel over boomstammen die niet volgens het WAS gecertificeerd hoeven te worden. Desondanks blijft het Keurmerkinstituut veel vragen binnen krijgen over de, vaak onnodige, certificatie er van… lees meer 

4 jan 2017
De Europese landen overleggen sinds een klein jaar over het mede-opzetten van een ISO-norm voor (onder andere) speeltoestellen. Er is een aantal landen buiten Europa (o.a. China en Rusland) dat van plan is een dergelijke ISO-norm op te zetten. Als deze ISO-norm wordt gepubliceerd vervalt onze Europese norm (EN1176) voor speeltoestellen en zullen we ons bij de nieuwe norm moeten aansluiten… lees meer

2 dec 2016
Aangewezen keurende instanties (AKI’s) zijn aangewezen om water- en speeltoestellen te beoordelen op het voldoen aan de eisen in het WAS. Zij geven bij voldoen daaraan een certificaat van goedkeuring af. Maar AKI’s mogen ook afgegeven certificaten weer intrekken. Het is namelijk de AKI die een besluit tot goedkeuring neemt en …. lees meer

2 dec 2016
Er is zo veel om te doen geweest, de pilot waarbij burgers “privé-speeltoestellen” in de openbare ruimte mogen plaatsen. De bedoeling was een tijdelijke proef te starten voor het in overleg plaatsen van dit type toestellen. De burgers en gemeenten zouden vervolgens… lees meer